Naar de inhoudNaar de hoofdnavigatie

Werkgroep Plantensociologie

Introductie

De werkgroep Plantensociologie wil het onderzoek naar plantengemeenschappen in Limburg en omliggende gebieden in België en Duitsland ter hand nemen.

Als een ervaren florist een bepaald gebied bezoekt dan weet hij van te voren al welke plantensoorten hij daar mogelijk zou kunnen vinden. In bossen vindt men andere planten dan in weilanden. De vegetatie in een droog kalkgrasland, begraasd door schapen, ziet er anders uit dan in natte hooilanden. Het lijkt wel of bepaalde planten elkaars gezelschap opzoeken!

De plantensociologie onderzoekt op basis van de soortensamenstelling welke plantengemeenschappen onderscheiden kunnen worden.

Eén van onze activiteiten is het maken van vegetatieopnames en op basis daarvan de vegetatie een naam geven. In Europa wordt daarbij meestal de methodiek van de Zwitserse school (Braun-Blanquet) gehanteerd. Deze methodiek classificeert een vegetatie aan de hand van kensoorten en de frequentie van hun voorkomen in- en de procentuele bedekking van een proefvlak dat representatief is voor de onderzochte vegetatie. Als kensoorten worden die plantensoorten (en mossoorten) gekozen die ‘trouw’ zijn aan de betreffende vegetatie, dat wil zeggen dat zij in andere plantengemeenschappen beduidend minder vaak voorkomen.

In de wintermaanden organiseert de werkgroep een aantal bijeenkomsten waarin de resultaten van het veldwerk geanalyseerd worden, nieuwe plannen gemaakt worden voor het volgende jaar en er ruimte is voor theoretische verdieping.

Ten Haagdornhei
1. Ten Haagdornhei
Komende activiteiten
Datum en tijd Onderwerp Lokatie
Geen items ...
Bestanden
Contactinformatie
Mail: ln.​lghneigoloicosnetnalp