Naar de inhoudNaar de hoofdnavigatie
Kringen

Naast de op soortgroep gerichte studiegroepen kent het Natuurhistorisch Genootschap ook een aantal regionale afdelingen. Deze kringen zijn geledingen van Genootschapsleden uit een bepaalde regio. De oudste kring is Kring Maastricht, deze vormde immers de basis van het Natuurhistorisch Genootschap. Nog steeds komt Kring Maastricht op de eerste donderdag van de maand bij elkaar in het Natuurhistorisch Museum in Maastricht. Daarnaast zijn er kringen in de Parkstad (Kring Heerlen), in Roermond en Venlo. De Kring Venray ontplooit door het gebrek aan bestuursleden en de goed lopende IVN afdeling aldaar helaas momenteel geen activiteiten.

De kringen zijn elk ietwat anders opgebouwd, maar over het algemeen kan worden gezegd dat de kringen vooral lezingen organiseren over diverse onderwerpen. Waar de kringen in de Parkstad en in Maastricht doorgaans sprekers uitnodigen voor avondvullende verhalen en deze kringen in de zomermaanden ook excursies organiseren, nodigt Kring Roermond per avond doorgaans twee sprekers uit en zijn er meestal geen excursies. De onderwerpen die tijdens de lezingen aan bod komen zijn divers, soms regionale onderwerpen die specifiek voor die kring van toepassing zijn, de andere keer weer onderwerpen die binnen het werkgebied van de studiegroepen vallen en waarbij studiegroepleden regelmatig als spreker optreden.

Ieder Genootschapslid kan lid worden van een kring, ongeacht zijn of haar woonplaats, een mail sturen naar de ledenadministratie volstaat.

Werk in uitvoering
1. Werk in uitvoering