Naar de inhoudNaar de hoofdnavigatie
Studiegroepen

Binnen het Genootschap is een groot aantal studiegroepen actief. In deze studiegroepen hebben Genootschapsleden met interesse in een specifieke soortgroep elkaar verenigd.

Zoals de naam al aangeeft staat bij de studiegroepen de natuurstudie centraal. Dit houdt in dat de activiteiten van de studiegroepen gericht zijn op het vergroten van de kennis over de soortgroep zelf en over de verspreiding van de soorten die tot de soortgroep behoren. Daartoe worden diverse activiteiten ontplooid zoals gebiedsinventarisaties, excursies om het kennisniveau te vergroten, lezingen, werkavonden, cursussen en studiedagen.

Het aantal activiteiten en deelnemers varieert sterk per studiegroep. Zo zijn er studiegroepen die meermaals per week op stap gaan en studiegroepen die slechts enkele excursies per jaar organiseren. Een en ander is onder meer afhankelijk van het aantal actieve vrijwilligers, de activiteitscyclus van de onderzochte soortgroepen (zo zijn sprinkhanen met name in de zomer actief en kunnen planten het grootste deel van het jaar onderzocht worden). Enkele studiegroepen ontplooien momenteel geen activiteiten, maar het bestuur van het Natuurhistorisch Genootschap vindt het toch belangrijk om deze studiegroepen te blijven noemen omdat er altijd nieuwe actieve vrijwilligers kunnen opstaan om nieuw leven te wekken in de studiegroep.

Wilt u lid worden van een studiegroep, laat dit dan weten aan de ledenadministratie. Studiegroepen zijn altijd op zoek naar actieve vrijwilligers die een excursie willen verzorgen, een lezing kunnen verzorgen of zitting willen nemen in het bestuur. Schroom dus niet om u te melden als u bepaalde idee├źn hieromtrent heeft.

Werk in uitvoering
1. Werk in uitvoering