Naar de inhoudNaar de hoofdnavigatie

Zoogdierenstudiegroep

Introductie

Limburg is van oudsher zeer rijk aan zoogdieren, zo zijn de onderaardse kalksteengroeves een belangrijk winterverblijf voor een groot aantal vleermuissoorten. Daarnaast leven in de Zuid-Limburgse hellingbossen bijzondere slaapmuizen als de Eikel- en Hazelmuis en voelt ook de Das zich hier thuis.

Hoewel het met de Wilde hamster nog niet goed gaat, zijn ze in Limburg wel nog in diverse akkers te vinden. Onder de hoefdieren was de Meinweg altijd het laatste leefgebied van het Wilde zwijn, maar inmiddels is deze soort door de hele provincie te vinden.

Ook het Ree doet het erg goed. Carnivoren als Wilde kat en Wolf worden ook met regelmatig uit de provincie gemeld en daarnaast zijn allerlei soorten zoogdieren die in Nederland een ruimere verspreiding hebben ook in Limburg aanwezig.

De Zoogdierenstudiegroep (ZWG) is begin 1980 opgericht met de bedoeling om mensen die zich in Limburg bezighouden met allerlei aspecten van de zoogdierenstudie samen te brengen. De hoofddoel­stelling van de studiegroep bestaat uit het gericht verzame­len van gegevens over verspreiding, habitat en leefwijze van de in Limburg in het wild voorkomende zoogdieren. Het verzamelen van waarnemingen gebeurt zowel individueel als groepsgewijs (inventarisaties, tellingen, soortgericht onderzoek).

Momenteel is de Zoogdierenstudiegroep op zoek naar actieve vrijwilligers die zitting willen nemen in het bestuur of een lezing of excursie willen verzorgen. Interesse? Laat dit dan weten bij het kantoor van het Natuurhistorisch Genootschap.

Zoogdierinventarisatie Golfterrein Wittem

Aan de rand van het Schweibergerbos ligt het golfterrein Wittem. De gebruikers van de golfbaan willen graag bijdragen aan de vergroting van de natuurwaarden in het terrein en hebben aan diverse studiegroepen van het Natuurhistorisch Genootschap gevraagd om hun terrein te inventariseren. Zo lopen er momenteel al onderzoeken naar de flora, de vogels, de herpetofauna en naar diverse insectengroepen.

Ook de Zoogdierenstudiegroep is voornemens om onderzoek te gaan doen in het gebied. Het golfterrein bestaat uit een aantal lobben die omgeven worden door bos. De aanliggende percelen maken deels uit van een Natura 2000-gebied en bekend is dat er qua zoogdieren Reeën, Vossen, Wilde zwijnen, Dassen, Hazen en Hazelmuizen voorkomen. Maar misschien loopt er nog meer rond.

We willen graag onderzoek doen naar vleermuizen en valletjes opstellen voor muizen. Door onderzoeksmateriaal als cameravallen, mostela, stuikrover, sporenbuizen willen we proberen zoveel mogelijk soorten zoogdieren in kaart te brengen. Daarnaast proberen we aan de hand van sporen vast te stellen welke soorten er nog meer voorkomen. We hebben hiervoor het weekend van 29 september tot 1 oktober uitgekozen.

Op vrijdagavond gaan we de vallen uitzetten en proberen we onderzoek te doen aan vleermuizen. Zaterdag worden de vallen gecontroleerd en gaan we op zoek naar andere zoogdiersoorten. Op zaterdagavond proberen we ook weer vallen te controleren en gaan nogmaals op zoek naar vleermuizen. Het weekend eindigt dan op zondagmiddag.

We verblijven in vakantieboerderij Bruisterbosch, Bruisterbosch 5, 6265 NK Sint Geertruid. Graag vernemen we voor 1 september 2023 of jullie willen deelnemen aan deze inventarisatie. Er is een zeer beperkt aantal overnachtingsplekken in de vakantiewoning, maar je kunt natuurlijk ook in je caravan/tent/kampeerauto deelnemen. We vragen aan de deelnemers een bijdrage in de overnachtingskosten van € 20,00 voor twee nachten inclusief ontbijt. Uiteraard kun je ook deelnemen zonder overnachting.

Opgave kan via zoogdierenstudiegroep[apenstaart]nhgl.nl.

Eikelmuizen in nest
1. Eikelmuizen in nest
Das (Meles meles)
2. Das (Meles meles)
Vraat van Bever (Castor fiber)
3. Vraat van Bever (Castor fiber)
Komende activiteiten
Datum en tijd Onderwerp Lokatie
Geen items ...
Bestanden
Contactinformatie
Mail: ln.​lghnnereidgooz