Naar de inhoudNaar de hoofdnavigatie
 
Onderzoek door de Wantsenstudiegroep

Het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Het Natuurhistorisch Genootschap legde in 1912 de basis voor het huidige Natuurhistorisch Museum Maastricht door een aantal verzamelingen op natuurhistorisch gebied onder één dak bijeen te brengen. Later werd het museum door de gemeente Maastricht overgenomen. Het Natuurhistorisch Museum vormt tot op de dag van vandaag een belangrijke ontmoetingsplaats van leden van het Natuurhistorisch Genootschap en hier vinden dan ook veel van haar activiteiten plaats.

Al bij de oprichting was het duidelijk dat Limburg vanuit natuurhistorisch perspectief een bijzonder rijke provincie is, die de onderzoeker veel te bieden heeft. Het Natuurhistorisch Genootschap behoort inmiddels tot een van de actiefste verenigingen voor veldonderzoek in Nederland met meer dan duizend leden.

 
Natuurhistorisch Maandblad
Natuurhistorisch Maandblad
In het actuele nummer
 • Kansen voor heischraal grasland in het Heuvelland
  Heischraal grasland is een prioritair habitattype waarvan de relatief kalkrijke vorm momenteel nog maar zeer beperkt en versnipperd in het Heuvelland voorkomt. In het kader van OBN zijn kansrijke potentiële locaties voor dit type heischraal grasland binnen en buiten het Natura 2000-netwerk in kaart gebracht. Die analyse heeft 15 kansrijke locaties voor uitbreiding van heischraal grasland opgeleverd.
  M. Weijters, N. Smits, R. Bijlsma en M. Nijssen
 • Het populatieverloop van de Kamsalamander (Triturus cristatus) in Nationaal Park De Meinweg.
  Kan klimaatverandering zorgen voor het uitsterven van de soort?
  Een vergelijking van populatiegegevens van de Kamsalamander uit de jaren zeventig van de vorige eeuw met de huidige situatie laat een sterke teruggang van de soort zien, de laatste jaren mede veroorzaakt door klimaatverandering. Met behulp van gedetailleerde populatie- en habitatkennis wordt een voorstel gedaan om land- en waterhabitat in vier gescheiden leefgebieden te optimaliseren. Dit artikel geeft een eerste aanzet voor het opstellen van een daartoe vereist gedetailleerd actieplan.
  A. Lenders
 • Mededeling
  Vondst van de eerste Rietbodemwants (Holcocranum saturejae) in Limburg (Lygaeidae)
  In 2022 werd in Koningssteen nabij Thorn een exemplaar van de Rietbodemwants verzameld. Het was het tweede exemplaar voor Nederland en het eerste voor Limburg.
  R. Akkermans en T. Martens
 • In Memoriam Joël Burny (1955-2023)
Wandeling van de maand
Eiland van Weert
Naar de Edelherten in het Weerterbos

In september begint het burlen van de Edelherten. De enige plek in onze provincie waar dit beleefd kan worden, is het Weerterbos. Vanaf de Daatjeshoeve start een 10 km lange wandelroute die niet alleen het Edelhertenverblijf, maar ook het karakter van de vochtige bossen en moerassen laat zien. Halverwege de route komt u langs de uitkijktoren. Denk aan een verrekijker om hier de Edelherten te spotten. De vroege ochtend en de avond zijn de beste momenten om hier te zijn.

STARTPUNT
P1 Kruising Hoogbosweg – Heugterbroekdijk (Daatjeshoeve).
P2 Kruising Hushoverheggen – Hoogbosweg.
P3 Heugterweg (Peerkesbos).
HORECA
H1 Daatjeshoeve, Heugterbroekdijk 34, Nederweert.
H2 Peerkesbos, Heugterweg 2, Nederweert.
Binnenkort
Rosse woelmuis (Myodes glareolus)
Maasduinen Ecotop 2023

Op zaterdag 28 oktober 2023 organiseert het Overlegorgaan Nationaal Park De Maasduinen, in samenwerking met diverse partners, voor de 1e keer de Maasduinen Ecotop. Tijdens dit symposium presenteren veldbiologen de resultaten van hun onderzoeken.

Het thema van de Maasduinen Ecotop 2023 is: Heide in Nationaal Park De Maasduinen. Tijdens het ochtendprogramma maakt u kennis met het gebied en haar partners en wordt onder meer aandacht besteed aan het voorkomen van broedvogels, korstmossen, de Gladde slang, Jeneverbessen en het Heideblauwtje. Tijdens het middagprogramma vinden vijf themawandelingen plaats die in relatie staan tot het ochtendprgramma.

Deelname aan de Maasduinen Ecotop kost slechts € 5,00 per persoon. Inschrijven kan via www.maasduinen-ecotop.nl. Uw opgave ontvangen wij graag vóór 1 oktober 2023.

De Ecotop vindt in de ochtend plaats in Gemeenschapshuis Arcen. MFA De Schans.
Burgemeester van Soest-Jansbekenplein 3, 5944 BN Arcen.
Tijd: 08.30 – 17.30 uur.

Meer informatie en aanmelden via https://www.maasduinen-ecotop.nl/

Publicatie
De Geleenbeek (herdruk 2023)
Herdruk De Geleenbeek

“De Geleenbeek. Beleef de natuur in verandering” is een uitgave van Stichting Natuurpublicaties Limburg. Dit 375 pagina dikke, rijk geïllustreerde boek verschijnt in de serie over regionale natuurgebieden.

De uitgebreide herdruk van “De Geleenbeek. Beleef de natuur in verandering” is vanaf eind augustus 2023 verkrijgbaar.