Naar de inhoudNaar de hoofdnavigatie

Voorjaarsflora in het Leudal

Het Leudal is een Natura 2000 gebied waardoor de Leu- en de Zelsterbeek stromen. Deze beken hebben zich vrij diep in de hoger gelegen zandgronden ingesleten. Langs de beken zijn zand en leem afgezet en heeft zich een vochtig loofbos (elzenbroek, voedselrijk essenbos en eiken-haagbeukenbos) gevormd. Op de bodem groeit een fraaie voorjaarsflora. Midden april bloeien hier soorten als Bosanemoon, Bleeksporig bosviooltje, Witte klaverzuring, Lelietje der dalen, Dalkruid, Gewone salomonszegel en Grootbloemige muur. Hier en daar groeien ook Slanke sleutelbloem en Muskuskruid. Schaafstro en Boswederik blijven helaas verborgen omdat ze op kwetsbare plekken groeien. Tussen de beken ligt vooral naaldbos met Grove dennen. Hierin groeit Struikhei, Blauwe bosbes en Ruige veldbies.
Organisatie
Kring Venlo, Plantenstudiegroep
Vertrek
grote parkeerplaats Leudal nabij Elisabethshof aan Roggelse weg (tussen Haelen en Roggel)
Contact
Peter Eenshuistra
Tijd
Zondag 17 april 2011, van 10:00 tot ongeveer 13:00 uur