Naar de inhoudNaar de hoofdnavigatie

Excursie Venherstel en hoogveen op De Hamert

De Hamert kent verschillende gezichten. Stroomdalflora langs de Maas, een snelstromende meanderende beek, uitgebreide heidevegetaties, hoogveen en vennen. Vandaag bekijken we in ieder geval het hoogveen in het Pikmeeuwenwater en natte heide en droogvallende vennen bij het Heerenven. Hier is op grote schaal aan venherstel gedaan, met veel zeldzame plantensoorten als gevolg (o.a. Witte waterranonkel (Ranunculus ololeucos) en Wijdbloeiende rus (Juncus tenageia). Laarzen aan te bevelen en brood mee.
Organisatie
Plantenstudiegroep
Vertrek
Parkeerplaats bij Pannenkoekenhuis (monding Gelders Nierskanaal)
Excursieleiding
Jos Hoogveld
Tijd
Zaterdag 25 augustus 2007, van 10:00 tot ongeveer 17:00 uur