Naar de inhoudNaar de hoofdnavigatie

Lezing de prehistorische vuursteenmijnen in Ryckholt

In het Savelsbos bij Rijckholt ligt een archeologisch rijksmonument, de prehistorische vuursteenmijn. In het Neolithicum, zo’n 4.000 jaar voor Christus, bij de opkomst van de eerste landbouwers, is op deze plek in grote hoeveelheden vuursteen in mijnbouw uit de grond gehaald. Deze vuursteen was noodzakelijk voor de ontwikkeling van de prehistorische mens en heeft gezorgd voor een vooruitgang van de West Europese samenleving. Deze prehistorische vuursteenmijnen werden aan het eind van de 19e eeuw ontdekt door Belgische archeologen waarna in diverse opgravingscampagnes de aard en waarde van het mijnbouwcomplex duidelijk werd. In de jaren 60 van de vorige eeuw heeft de Nederlandse Geologische Vereniging Afdeling Limburg tijdens een grote opgraving een belangrijke archeologisch vondst bloot gelegd. Sinds medio jaren 70 kon deze vuursteenmijn via de eigenaar Staatsbosbeheer bezocht worden. In 2017 heeft de Stichting Ir. D.C. van Schaik, behorende bij het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, het beheer overgenomen, de bezoeken gecontinueerd en een grote restauratie en verbeterproject opgestart. Tijdens de lezing wordt de archeologie van de vuursteenmijn getoond en wordt ingegaan op de toekomstplannen en de voortgang van de werkzaamheden.
Organisatie
Kring Heerlen
Plaats
het Sjevemethoes, Sint-Pieterstraat 3, 6463CP Kerkrade
Spreker(s)
Joep Orbons
Tijd
Maandag 12 september 2022, van 20:00 tot ongeveer 22:30 uur
Toegang
Openbaar