Naar de inhoudNaar de hoofdnavigatie

Lezing Lezing vissen in de Geul en in de Roer

De Geul en de Roer zijn vrij natuurlijke Limburgse beken. Door de verbeterde waterkwaliteit maken de visstand in de Roer en in de Geul een positieve ontwikkeling door. Verdwenen vissoorten keren terug en paaien deels alweer in de zijbeken van beide wateren. Didier Lemmens, VBC Geul, en Thijs Belgers, VBC Roer, zullen een beeld schetsen van het herstel van de visstand en de inspanningen van de visstandsbeheerders, afkomstig uit de sportvisserij, om zo ver te komen.
Didier Lemmens zal ingaan op de vissen in de Geul met als titel: Op weg naar een natuurlijke vissenlevensgemeenschap in de Geul. In de Geul wordt onder meer geprobeerd om de populatie Beekforellen te versterken.
Thijs Belgers zal ingaan op het resultaat van 6 jaar monitoring van de vispassages bij de ECI waterkrachtcentrale te Roermond in combinatie met het herintroductieproject van de Zalm in de Maas.
Organisatie
Kring Heerlen, Vissenwerkgroep
Plaats
't Sjtaater Hoes, Schaesbergerstraat 27, 6467 EA Kerkrade
Spreker(s)
H2298893\belgerst
Tijd
Maandag 7 december 2015, van 20:00 tot ongeveer 22:30 uur
Toegang
Openbaar