Naar de inhoudNaar de hoofdnavigatie

Lezing Agrarisch natuurbeheer aan weerszijden van de grens

Manfred Aletschee (Biostation Städteregion Aachen/NABU Aachen) zal ingaan op landschap en natuur en het beheer hiervan door landbouwers in de Regio Aken. Hij zal eerst ingaan op landschap en landbouw in Aken en de Voor-Eifel, daarna gaat het over de ontwikkeling van de landbouw in Aken in de laatste 5 jaar aan de hand van hoogstamboomgaarden. Een derde onderwerp is hoe de Europese Unie de natuurvriendelijke landbouw in Noordrijn-Westfalen financieërt. Vervolgens gaat hij in op het plan om door het Naturschutzstation van NABU Aachen een hoeve te maken waarbij landschapsonderhoud centraal staat.
Na de pauze gaat Pierre Grooten in op het “oude” landschapsbeheer in Nederlands-Limburg en het toekomstige gecollectiveerde agrarisch natuurbeheer. Met name de Mergellandcorporatie, zijnde de nieuwe Agrarische Natuur- en Landschapsbeheer Vereniging (ANV) Zuid-Limburg, gaat hierbij een coördinerende rol spelen. Zij wordt als het ware de Directie Regelingen ( voormalige controle instantie bij natuur en landschapsbeheer binnen de EHS). Samen met de landbouwers en natuurbeschermers in deze regio verdelen zij de middelen die vanuit de Provincie beschikbaar zijn – uiteraard aan de hand van protocollen – welke percelen voor een bepaald type beheer en inrichting in aanmerking komen. Uiteraard zal de Mergellandcorporatie bij de uitvoering van inrichting en beheer van natuur en landschapsdoelen binnen de EHS samenwerken met nu ook reeds actieve partijen in dit gebied zoals IKL, Arvalis, Agrarisch Adviesbureau Aelmans, de drie TBO ’s, IVN, AJK en het Waterschap Roer en Overmaas.
Organisatie
Plantenstudiegroep
Plaats
het Natuurhistorisch Museum, de Bosquetplein 6, 6211 KJ Maastricht
Spreker(s)
Pierre Grooten
Tijd
Vrijdag 21 maart 2014, van 20:00 tot ongeveer 22:30 uur
Toegang
Openbaar